• 1.Komu je určen tento návod?
  Tato nápověda je určena typicky správcům webových stránek, kteří chtějí na svoje stránky umístit kopie souborů z Dokumentového serveru ISu, například v Dokumentovém serveru uložených předpisů.

  API znamená Aplikační programátorské rozhraní (Application Programming Interface).

 • 2.K čemu je API Správce souborů?
  API Správce souborů je určeno k předávání metadat (dat popisujících data) složek a souborů, které jsou běžnému člověku poskytovány pomocí Správce souborů. Pomocí API lze tedy získat informace o seznamu souborů ve složce, o struktuře složek, či o souboru.

  Vlastní obsah souboru není API poskytován, protože ten lze stáhnout přímo z url souboru, např.:

  https://is.muni.cz/clanky/ismu-comics.pdf

 • 3.Jak použít API Správce souborů?
  API se volá webovou operací (https) s parametrem 'url' ukazujícím do Dokumentového serveru, např.:
  https://is.newton.cz/auth/dok/fmgr_api?url=/do/sting/
  API vrací údaje ve formátu XML s kódováním UTF-8.

 • 4.Jaké parametry lze použít při volání?
  Povinný je parametr url ukazující do Dokumentového serveru ISu. Příklady použití:
  https://is.newton.cz/auth/dok/fmgr_api?url=/do/sting
  https://is.newton.cz/auth/dok/fmgr_api?url=/auth/do/sting
  https://is.newton.cz/auth/dok/fmgr_api?url=https://is.newton.cz/auth/do/sting
  https://is.newton.cz/auth/dok/fmgr_api?url=https://is.newton.cz/do/sting
  Toto volání předá informace o metadatech obsahu složky nebo souboru, na kterou url ukazuje.

  Volitelný je parametr strom=1, který zařídí, že se API pokusí vypsat celý strom složek od zadaného url až k souborům. Pokud hrozí, že výpis bude velký, požadavek se neaplikuje nebo se aplikuje jen částečně. Popsáno je podrobněji níže.

  Příklad použití parametru strom:

  https://is.newton.cz/auth/dok/fmgr_api?url=/do/sting/;strom=1

 • 5.Popis předávaných dat
  Uzlem se v terminologii ISu rozumí buď složka nebo soubor. "Pod" každý uzel lze zavěsit libovolný počet dalších uzlů (tzn. že i pod soubor lze zavěsit další soubory).

  Uzel se souborem je reprezentován jedním nebo více objekty. Různé objekty jednoho uzlu se souborem reprezentují tentýž obsah v různých fomátech (vložíte-li např. soubor s Wordem, IS automaticky vytvoří další dva objekty, jeden s obsahem převedeným do PDF a druhý s obsahem převedeným do holého textu). Ručně vložený objekt je ten, který má pořadí 0. Objektům souboru nelze měnit obsah. Změna obsahu znamená vytvoření nového objektu s novým identifikátorem objekt_id a zařazení pod původní uzel.

  Přístupová práva se aplikují na každý uzel zvlášť. API předá metadata jen těch uzlů, na které má uživatel používající rozhraní právo číst.

  Údaje předávané k uzlu:

  nazev
  Volitelný název uzlu.
  nazev_en
  Volitelný anglický název uzlu.
  popis
  Volitelný popis uzlu.
  zkratka
  Zkratka, ze které se tvoří url. Buď zadaná ručně, nebo automaticky použité číslo uzlu v databázi ISu.
  vaha_pro_razeni
  Volitelně zadané číslo, které po použije pro řazení poduzlů ve výpisech Správce souborů.
  expiruje
  Volitelné datum, kdy má být soubor smazán. U některých agend nelze použít, u některých agend povinné.
  zmeneno
  Datum a čas poslední změny uzlu.
  zmenil_uco
  Učo osoby, která údaje uzlu naposledy změnila.
  zmenil_jmeno
  Jméno osoby, která údaje uzlu naposledy změnila.
  smi_cist_svet
  =1, pokud jsou přístupová práva pro čtení obsahu uzlu nastavena tak, že smí číst celý svět.
  smi_cist_auth
  =1, pokud jsou přístupová práva pro čtení obsahu uzlu nastavena tak, že smí číst všichni přihlášení v ISu.
  uzel_id
  Identifikační číslo uzlu v databázi ISu.
  rodic_id
  Identifikační číslo uzlu rodiče (tj. uzlu nadřazené složky) v databázi ISu.
  cesta
  Obsahuje cestu ke složce nebo k souboru uzlu. Lze použít pro vytvoření url složky nebo souboru přidáním potřebného prefixu, např. https://is.newton.cz nebo https://is.newton.cz/auth.
  pocet_objektu
  Obsahuje počet objektů uzlu, tj. formátů souborů (obsahuje-li např. Word, PDF a txt, pak je =3).
  pocet_poduzlu
  Obsahuje počet poduzlů uzlu, tzn. kolik je pod uzel zavěšeno podsložek nebo "podsouborů". Pro stanovení tohoto čísla se ignorují přístupová práva.
  url_metadata
  URL tohoto API s parametrem zajišťujícím získání metadat tohoto uzlu.

  Informace k poduzlům:
  poradi_poduzlu
  Je orientační číslo použité k očíslování položek výpisu. Není nikde uloženo.
  Další údaje k poduzlům mají stejný význam jako údaje popsané u uzlu.


  Informace předávané o objektech uzlu, tzn. o jednotlivých formátech souboru:

  poradi_objektu
  Numerické nebo písmenné pořadí objektu k uzlu uložené v databázi ISu. Objekt s pořadím 0 je formát souboru vložený ručně uživatelem. Vyšší čísla pořadí mají automaticky vytvářené objekty (další formáty).
  jmeno_souboru
  Jméno souboru.
  mime_type
  Mime-type obsahu souboru.
  kodovani
  Kódování obsahu souboru, jde-li o soubor textový (u - utf-8, w - windows-1250, i - iso-8859-2).
  velikost
  Velikost obsahu souboru v bajtech.
  vlozeno
  Datum a čas vložení souboru.
  vlozil_uco
  Učo uživatele, který objekt vložil (automaticky vložený objekt učo vloženo nemá).
  vlozil_jmeno
  Jméno uživatele, který objekt vložil.
  objekt_id
  Identifikátor objektu uložený v databázi ISu (obsah přiřazený k identifikátoru je neměnný, změna obsahu znamená vytvoření nového objektu s novým identifikátorem).
  cesta
  Obsahuje cestu k souboru. Lze použít pro vytvoření url souboru přidáním potřebného prefixu, např. https://is.newton.cz nebo https://is.newton.cz/auth.

  Formát dat při použití parametru strom=1:

  Použijeme-li parametr strom=1, projdou se všechny složky (které má uživatel právo číst) a obsahy složek se zařadí do výpisu. Současně se přidá popis struktury (stromu) složek do elementů strom a složka s tímto významem:

  url
  Cesta ke složce.
  uzel_id
  Identifikace uzlu se složkou uložená v databázi ISu.
  rodic_id
  Identifikace uzlu rodičovské (nadřazené) složky v databázi ISu.
  zanoreni
  Pomocný údaj popisující úroveň zanoření aktuální složky vzhledem ke složce adresované parametrem url.
  polozek_v_podstromu
  Orientační údaj použitý pro vyhodnocení velikosti složky. Zahrnuje počet uzlů a souborů ve složce a podsložkách spočítaný bez ohledu na přístupová práva.
  obsah_slozky_ignoruji_ctete_metadata
  Popis a příklad použití elementu obsah_slozky_ignoruji_ctete_metadata vizte níže.

 • 6.Omezení výpisu velkých stromů při zadání parametru strom=1
  Během zpracování parametru strom=1 se zkoumá, zda složka, které se má vypsat, je příliš velká nebo zda hrozí, že složka může být velká. Potenciálně velké složky se z výpisu vyřadí.

  Pokud je složka vyřazena z výpisu, je v XML vyznačena elementem obsah_slozky_ignoruji_ctete_metadata např. následovně:

  <strom>
   <slozka url="/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/" ... >
    <obsah_slozky_ignoruji_ctete_metadata>
     https://is.muni.cz/auth/dok/fmgr_api?url=/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/;strom=1
    </obsah_slozky_ignoruji_ctete_metadata>
   </slozka>
   ...
  Použijete-li parametr strom=1, musíte kontrolovat, zda se neobjeví element obsah_slozky_ignoruji_ctete_metadata. Pokud ano, použijte k načtení metadat složky v obsahu elementu uvedený odkaz.

 • 7.Příklady použití API Správce souborů pro automatické stahování dat
  Pokud budete používat API Správce souborů pro opakované automatické operace, využijte neosobní účet (Nápověda).

  Např. z unixového systému můžete pro stažení dat z ISu použít:

  curl -u '999999:xxxxxxxx' 'https://is.muni.cz/auth/dok/fmgr_api?url=/do/fi/uredni_deska/predpisy;strom=1' > vystup.xml
  nebo
  wget --auth-no-challenge --user 999999 --password 'xxxxxxxx' 'https://is.muni.cz/auth/dok/fmgr_api?url=/do/fi/uredni_deska/predpisy'
  kde 999999 je učo neosobního účtu a xxxxxxxx je heslo neosobního účtu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na newtonis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.