Oddělení zahraničních vztahů

7310106010 OddZV Prorek SR