Oddělení vědy a výzkumu

7310106020 OddVV Prorek SR