Formulář přihlášky

 1. Postup práce
 2. Můj formulář je jiný než kamarádův!
 3. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 5. Chtěl(a) bych změnit obor
 6. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
 7. Chci se přihlásit na konkrétní studijní směr/specializaci, vidím jen studijní obory!

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Nemám pozvánku k přijímacímu řízení (ztratil jsem, nedošla, ...)
 2. Nerozumím některým pojmům v nabídce oborů

Formulář přihlášky

1. Postup práce
 • vyberte obor
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte oborové rubriky dokud přihláška neoznámí (oranžovou barvou), že je možno ji podat
 • definitivně Podejte přihlášku
 • zaplaťte poplatek
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • zjistěte termín přijímacího řízení
Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

2. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky na různé obory se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (viz červené křížky a červená barva). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu "Podat přihlášku".

3. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

U přijímacího řízení. Maturitní vysvědčení stačí ověřené střední školou (jde-li o cizí školu, může ověřit i notář).

4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Z bezpečnostních důvodů hesla nesdělujeme telefonicky. Pokud máte ve Vaší přihlášce korektně vyplněný kontaktní e-mail, můžete si heslo změnit. Změna hesla je možná pouze u přihlášek v aktuálním přijímacím řízení. Pokud přihlášku nemáte úplně vyplněnou a podanou, založte si zcela novou. Pokud máte e-při hlášku již úplně vyplněnou, podanou a zaplacenou, heslo nadále nepotřebujete, informace o výsledcích přijímacího řízení zjistíte i bez hesla, po zadání čísla přihlášky a data narození.

Pokud neznáte ani číslo přihlášky, můžeme Vám jej sdělit e-mailem, ovšem pouze za předpokladu, že o něj požádáte z e-mailové adresy, kterou jste uvedl(a) ve své e-přihlášce jako kontaktní, a uvedete své celé jméno. Číslo vaší přihlášky je také uvedeno v papírové pozvánce k přijímacímu řízení, kterou obdrží každý uchazeč poštou nejpozději 3 týdny před konáním přijímacího řízení. Kontaktní adresa je uvedena na konci strany.

5. Chtěl(a) bych změnit obor

Založte si novou přihlášku, změna oboru v přihlášce není možná. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna oboru není možná.

6. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

Velmi vám doporučujeme uvedení těchto údajů, přestože nejsou povinné. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte.

7. Chci se přihlásit na konkrétní studijní směr/specializaci, vidím jen studijní obory!

Studium na VŠ je organizováno následovně: škola realizuje studijní programy, které se člení na studijní obory. Některé obory se ještě člení na studijní směry či specializace. Založte si přihlášku výběrem studijního oboru z nabídky. Po vyplnění osobních údajů dále upřesníte tzv. oborové údaje vč. studijního směru.

K platbě

8. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba Zaplatit přihlášky. Systém vám sdělí výši poplatku, číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně banky (zpravidla zpoplatněno dle ceníku banky).

9. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil(a) jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu (viz níže).
 • Uvedl(a) jsem špatný variabilní symbol nebo žádný: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu (viz níže) .
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.
Pozor: při platbě ze zahraničí bankovním převodem je nutné vždy zvolit režim platby OUR (poplatky hradí odesílatel platby).

10. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 28. 2. Uhradíte-li poplatek 28. 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 3., resp. následující pracovní den po 28. 2. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 3. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 3. Pokud uhradíte 1. 3. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2. 3.

Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 28. 2.). Později přihlášku podat nelze.

V přestupném roce končí podávání přihlášek až 29. 2., takže termín 28. 2. je v daném roce nahrazen termínem 29. 2.

Ostatní

11. Nemám pozvánku k přijímacímu řízení (ztratil jsem, nedošla, ...)

Pozvánka by měla k uchazeči dorazit nejpozději 2 týdny před termínem přijímacího řízení. Veškeré informace o místě a čase konání však naleznete i ve své e-přihlášce. Není nutné mít s sebou u přijímacího řízení papírovou pozvánku, stačí pouze předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dále je nutné znát číslo své přihlášky.

12. Nerozumím některým pojmům v nabídce oborů
Nerozumíte některým pojmům týkajícím se vysokoškolského studia?

 1. Studijní program je jednotka pokrývající určitou ucelenou tematickou oblast studia, např. Fyzika nebo Humanitní studia. Student je na vysokou školu přijímán ke studiu určitého studijního programu. V rámci studijního programu může vysoká škola realizovat jeden nebo více studijních oborů.

 2. Studijní obor představuje upřesnění toho, jak se student profiluje v rámci svého studijního programu. Student může studovat jeden nebo více oborů. Některá studia jsou koncipována jednooborově, jiná víceoborově (např. dvouoborové kombinace vždy dvou předmětů učitelství). Studijní obory se liší také formou, viz též níže. V rámci jednoho studia (studia jednoho programu) lze za určitých okolností přestupovat mezi obory, tj. měnit svoje studijní zaměření či formu.

 3. Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahují též vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně možné praxe je většinou tři roky. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul "bakalář" (Bc.).

 4. Navazující magisterské studijní programy jsou zaměřené na získávání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia jsou dva roky. Absolventům studia v magisterském studijním programu se na AKADEMII STING uděluje akademický titul "inženýr" (Ing.).

 5. Prezenční forma studia je forma, která umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na výuce, tj. na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.

 6. Kombinovaná forma studia (dříve dálková) je kombinací prezenční a distanční formy studia.